ENGLISH | AFRIKAANS | DISCLAIMER
KOMMUNIKASIE VAARDIHEDE WAT RÊRIG WERK

D.J.L.

DOELTREFFENDE JEUG LEIDING

Onthou jy hoe dit was om ʼn tiener te wees?

Adolesensie kan ʼn baie moeilike tyd wees. Tieners sukkel om uit te vind wie hulle is, om suksesvol te wees op skool en om uit te vind wat vir hulle gevoelens van persoonlike prestasie en ʼn hoë selfbeeld sal gee. Hulle probeer om  vriende te maak, om in te pas en om oor die weg te kom met hulle ouers en onderwysers.

Daar is deesdae baie bewyse dat emosionele en sosiale bevoegdheid net so belangrik is as akademiese bevoegdheid, indien nie meer nie.

Die doel van D.J.L. is om die jeug te help om hulself sosiaal en emosioneel te ontwikkel deur hulle beide persoonlike ontwikkelingsvaardighede en verhoudingsvaardighede te bied – vaardighede van hulle lewenslank kan gebruik in alle areas van hulle lewens.

PROBLEEM OPLOSSING WAT TOT VOORDEEL VAN JOU KLASKAMER IS

WAT DIE JEUG SAL LEEROm bewus te word van hulle belangrike behoeftes.Om reguit te praat oor hulle behoeftes, bekommernisse en probleme sonder om ander te blameer.Om vriende te maak en te behou.Om in te skakel by ander en om te luister met empatie om begrip van hulle standpunt te kry.Om vrese wat hulle verhoed om te doen wat hulle wil doen, te oorkom.Om konflik met vriende, familie en ander op te los in stede daarvan om te argumenteer en te baklei.Om aanklank te vind by mense wat anders is as hulle.Om ʼn aksieplan te ontwikkel oor hoe om belangrike doelwitte te bereik.

ONDERRIG DIE JEUG

HOE SAL HULLE BAATHulle verstaan hulself en ander beter.Hulle ontwikkel vaardighede wat hulle lewenslank kan gebruik in alle areas van hulle lewens.Hulle kan hulle eie behoeftes bevredig, doelwitte bereik en die vrese wat hulle terughou oorkom.Hulle het empatie en begrip vir ander.Hulle kom goed oor die weg met ander en kan vriende maak en behou.Hulle kan probleme en konflik vreedsaam oplos.Hulle ervaar minder stres en spanning in hulle lewens, beide by die huis en by die skool.Hulle het ʼn hoër selfbeeld en meer selfvertroue.
ONS HET DIE ANTWOORDE OP JOU VRAE

HOE DIE PROGRAM WERK

 

DOELTREFFENDE JEUG LEIDING

Doeltreffende Jeug Leiding is ʼn 18 uur program wat onderverdeel is in 12 x 90 minute segmente vir maklike integrasie in ʼn lewensvaardigheid of soortgelyke program. 

Die werkswinkel sluit kreatiewe aktiwiteite, speletjies en vaardigheidsboek waarby kinders aanklank vind, in. 

Kinders neem ook deel aan rolspel en ander aktiwiteite wat dit pret maak om die D.J.L. vaardighede aan te leer. Dit is ontwerp vir jeugdiges tussen die ouderdom van 12 en 18 jaar, beide vir die wat hul situasie redelik goed hanteer sowel as die wat sukkel om verantwoordelikheid vir hulle lewens te neem en die wat probleme by die skool of gespanne verhoudings by die huis het. 

Die program verskaf kinders met gesonde alternatiewe tot selfvernietigende hanteringsvaardighede soos rebellie, wraakneming, leuens, weghardloop, dwelmgebruik ensovoorts.

ONS IS GOEIE LUISTERAARS

KONTAK ONS