ENGLISH | AFRIKAANS | DISCLAIMER
KOMMUNIKASIEVAARDIHEDE WAT RÊRIG WERK

D.O.L.

DOELTREFFENDE OPVOEDKUNDIGE LEIDING

Wat maak die verskil tussen onderrig wat werk en onderrig wat misluk?

Die faktor wat die grootste bydrae lewer is die kwaliteit van die onderwyser-leerling verhouding. Dit is meer belangrik as wát die onderwyser onderrig of wié die onderwyser probeer onderrig.

Doeltreffende Opvoedkundige Leiding (D.O.L.) bied aan onderwysers die noodsaaklike kommunikasie en konflik oplossingsvaardighede wat hulle benodig om hoë kwaliteit verhoudings met hulle leerlinge te hê sodat daar minder konflik en meer onderrig – leertyd is.

Hierdie model het al gewerk vir talle onderwysers regoor die wêreld.

LUISTER, PRAAT EN LEER

WAT JY SAL LEERHoe om te praat sodat jou leerling luister.Hoe kom klaskamer-reëls in te stel sodat almal daarby hou.Hoe jy probleme kan voorkom, ‘n kreatiewe klaskamer en leerling deelname kan bereik.Hoe jy probleme as gevolg van toegewendheid kan vermy, en steeds ʼn kreatiewe klaskamer wat leerling deelname
en konflik oplossing aanmoedig kan hê.Hoe om konflik op te los sodat beide jy en die leerlinge tevrede voel met die oplossings.

DIE ESSENSIELE KOMMUNIKASIE EN KONFLIK OPLOSSINGSVAARDIGHEDE

HOE JY SAL BAATJy sal minder stres ervaar.Leerlinge sal meer respek en konsiderasie vir jou hê.Daar sal minder klaskamer onderbrekings en konflik wees.Minder probleme met dissipline.

DIE KWALITEIT VAN DIE ONDERWYSER-LEERLING VERHOUDING

HOE LEERLINGE SAL BAATVINDMeer akademiese prestasie.Meer verantwoordelikheid en selfbeheersing.Groter behoefte om saam te werk en te leer.Verbeterde vermoë om in groepsverband te werk.

ONS HET DIE ANTWOORDE OP JOU VRAE

HOE DIE PROGRAM WERK

D.O.L. is ʼn 30 uur program wat ontwerp is om die deelnemers baie aktief in hulle eie onderrig te betrek. Ons gebruik die volgende vier-stap proses in elke sessie:STRUKTUUR: Aanbiedings deur ʼn instrukteur, lees in klasverband, audiovisuele hulpmiddels.BETROKKENHEID: Rolspel, werkboek oefeninge, een-tot-een oefen van vaardighede.PROSESSERING: Groepbesprekings, een-tot-een deel en refleksie om nuwe konsepte en insigte te verken.TOEPASSING: Individuele en groepsaktiwiteite om onderrig te konsolideer en om spesifieke aksieplanne saam te sit. Dit behels die lees van jou werkboek en teks, en vaardigheidsoefeninge buite klasverband.
ONS IS GOEIE LUISTERAARS

KONTAK ONS