ENGLISH | AFRIKAANS | DISCLAIMER
OUERS, ONDERWYSERS EN DIE JEUG

WAT ONS DOEN

 

DOELTREFFENDE OUERSKAP LEIDING

Dr. Thomas Gordon se Doeltreffende Ouerskap Leiding (D.O.L.) kursus is die baanbreker program wat reeds miljoene ouers wêreldwyd gehelp het. Ons kursusse word aangebied deur gesertifiseerde DOL instrukteurs in talle verskillende lande en ook landswyd in Suid-Afrika.

Ongelukkig word kinders nie met ‘n handleiding gebore nie, en om ʼn ouer te w ees beteken nie dat jy outomaties of instinktief sal weet wat om te doen nie.

LEER MEER...

 

DOELTREFFENDE OPVOEDKUNDIGE LEIDING

Doeltreffende Opvoedkundige Leiding bied onderwysers die noodsaaklike kommunikasie en konflik oplossingsvaardighede wat hulle nodig het om hoë kwaliteit verhoudings met hulle leerlinge te hê, sodat daar minder konflik en meer leertyd is. Hierdie model het al vir duisende onderwysers wêreldwyd gewerk.

Doeltreffende Opvoedkundige Leiding is ʼn program wat só ontwerp is dat deelnemers aktief betrokke is in hulle eie leerproses.

LEER MEER...

 

DOELTREFFENDE JEUG LEIDING

Onthou jy hoe dit was om ʼn tiener te wees? Die doel van D.J.L. is om die jeug te help om hulself sosiaal en emosioneel te ontwikkel deur hulle beide persoonlike ontwikkelingsvaardigede en verhoudingsvaardighede te bied – vaardighede wat hulle lewenslank kan gebruik in alle areas van hulle lewens.

D.J.L. verskaf aan kinders gesonde alternatiewe tot selfvernietigende gedrag soos rebellie, wraakneming, leuens, wegloop, dwelmgebruik, ensovoorts.

LEER MEER...

'n BAANBREKER IN DIE ONDERRIG VAN KOMMUNIKASIE VAARDIGHEDE

GORDON TRAINING INTERNATIONAL

DR THOMAS GORDON

Wyd erken as ʼn baanbreker in die onderrig van kommunikasie vaardighede en konflik oplossingsmetodes aan ouers, onderwysers, die jeug, bestuurders van organisasies en werknemers, Dr. Thomas Gordon is die stigter van Gordon Training International. Sy Gordon Model is tans wêreldwyd bekend.

ʼn Gelisensieerde sielkundige, Dr. Gordon het sy B.A graad verwerf aan die DePauw Universiteit, sy M.A. aan die Ohio State Universiteit en sy Ph.D. aan die Universiteit van Chicago, waar hy vir 5 jaar op die fakulteit gedien het. Hy het van 1942-1946 in die Lugmag diens gedoen.

LEER MEER...

LAAI HIER AF

GRATIS HULPBRONNE

D.O.L. deel met graagte baie van die artikels verwant aan die Gordon Training International model en die toepassing daarvan op al die verhoudings in jou lewe.

As jy die artikels op die web wil laai of herdruk, vra ons dat jy asseblief die outeur sal noem en Gordon Training International se webwerf adres sal aandui: www.gordontraining.com

Jy kan ons gratis artikels oor ouerskap leiding en onderwyser leiding vind deur op die volgende skakels te kliek.

GRATIS HULPBRONNE VIR OUERS
KLIEK HIER 

GRATIS HULPBRONNE VIR ONDERWYSERS
KLIEK HIER 

ONS HET DIE ANTWOORDE VIR JOU VRAE

ALGEMENE VRAE

VRAAG:

WIE IS DOELTREFFENDE OUER EN OPVOEDKUNDIGE LEIDING?

 
ANTWOORD:

Ons verteenwoordig Gordon Training International in Suid Afrika en vorm deel van ʼn groep van mense met ʼn groot droom – ʼn droom om ʼn nuwe tipe ouer, onderwyser en jeugdige te inspireer en op te lei.

ʼn Ouer wat die taal van aan vaarding kan praat sonder om gebruik te maak van mag of outoriteit om te wen ten koste van die ander persoon se verlies. Om die ouer in staat te stel om ʼn v eilige omgewing te skep waarbinne sy/haar kind kan groei en ontwikkel in die persoon wat hy/sy veronderstel is om te wees.

Ons voeg ook waarde tot die lewens van onderwysers en die jeug deur ʼn spesiale kur sus aan te bied wat fokus op die onderwyser-leerling verhouding. Ons is gestig deur Dr. Thomas Gordon. Hy word wyd erken as ʼn baanbreker in die onderrig van kommunikasie

vaardighede en konflik oplossingsvaardighede aan ouers, onderwysers, die jeug, bestuurders van organisasies en werknemers. Hy het Gordon Training International in 1962 gestig, en sy Gordon Model konsep is nou bekend in en word toegepas in meer as 50 lande.

NIE-ALGEMENE INLIGTING? 
Hy was lief daarvoor om met super slegte woordspelings vorendag te kom, Hy het ‘n punt daarvan gemaak om ‘n raakpunt te vind met elke persoon waarmee hy inaanraking gekom het en wou almal se stories hoor. As daar kinders by was het hy afgebuk en spesiaal met hulle moeite gedoen. Hy was inderdaad ʼn grootse man met ʼn groot nalatenskap en ons doen meer as om net hierdie nalatenskap voort te sit – ons het dit ons eie gemaak en ons is op ʼn mis sie om die wêreld te help om beter oor die weg te kom – en ons begin met JOU!

VRAAG:

WAT IS DIE GORDON MODEL?

ANTWOORD:

Die Gordon Model bestaan uit die gesamentlike gebruik van al die volgende vaardighede in samewerking met mekaar:

Aktief Luister, Ek-Boodskappe, Die Kommunikasie Versperrings, Verwisseling van Ratte en Metode III Konflik Oplossing. Dit is in 1962 deur Dr Thomas Gordon ontwikkel. Ons onderrig hierdie model deur in al ons werkswinkels gebruik te maak van die Gedragsvenster as ʼn riglyn om te w eet wanneer om watter vaardigheid te gebruik.

VRAAG:

WAAR KAN EK 'N WERKSWINKEL BYWOON?

ANTWOORD:

Ons verskaf opleiding en sertifisering van onafhanklike D.O.L. en D.J.L. instrukteurs. Jy kan ʼn huidige werkswinkel kalender vind deur hier te kliek, of deur vir ons ʼn epos te stuur na parents@parents.co.za

ONTMOET ONS FASILITEERDERS

ONTMOET DIE SPAN

SUID AFRIKA
GAUTENG
LIMPOPO
VRYSTAAT
NOORD KAAP
WES KAAP
KWAZULU NATAL
ONS IS GOEIE LUISTERAARS

KONTAK ONS